Nakrycia Głowy


Prezentowane zdjęcia wykonane zostały w naszym studio oraz w wynajętych pomieszczeniach.

Zdjęcia wykonał  Wojciech Turkowski